Felsőfokú tanulmányi támogatási pályázat

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség a Felsőfokú tanulmányi támogatásáról szóló szabályzat alapján, melyet a tanács 2016. októberi 24-ei 12. rendes ülésén fogadott el, felsőfokú tanulmányi támogatást hirdet felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók részére, mégpedig 12 hónap időtartamra.

Felsőfokú tanulmányi támogatásban azok a felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók részesülhetnek, akik:

-     Lendva Községben állandó lakhellyel rendelkeznek,
-     az általános iskolában 4. osztálytól 9. osztályig anyanyelvi szinten tanulták a magyar nyelvet,
-     legalább egy nemzetiségi programot kivitelező országos v. határon túli intézmény, civilszervezet ajánlását nyújtja be.

Felsőfokú tanulmányi támogatására azok a hallgatók pályázhatnak, akik a felsőoktatási intézményben befejezték az első évfolyamot, vagy posztgraduális képzésben vesznek részt.

A pályázati beadványnak a következőket kötelezően tartalmaznia  kell:

-        kitöltött pályázati formanyomtatvány és annak mellékleteit,
-        önéletrajzot,
-        személyazonosságot igazoló okmány másolatát,
-        a folyó tanévre vonatkozó hallgatói jogviszonyról szóló igazolást,
-        igazolást az utolsó befejezett évfolyam tanulmányi eredményéről,
-        igazolást a magyar nyelv anyanyelvi szintű tanulásról,
-        oklevelek, elismerések másolatait,
-        legalább egy nemzetiségi programot kivitelező intézmény, ill. civil szervezet által kiállított aktív tevékenységet bizonyító igazolást a mellékelt űrlapon, vagy magyar jellegű országos és határon túli versenyeken helyezést elért, három évnél nem régebbi oklevelet, ill. egyéb bizonyíték másolatát.

Az aktív tevékenységet bizonyító igazolásban, ill. ajánlásban kötelező részletesebben feltűntetni, hogy az illető az intézményben vagy civil szervezeten belül milyen tevékenységet végzett.

A hiányosan beérkezett pályázatokat a pályázók pótolhatják, mégpedig írásos (elektronikus módon) a felszólítást követő 8 napon belül.

Jelentkezési határidő: 2018. október 5-ig.

A határidőn túl beérkezett pályázatok érvénytelenek.

A pályázati formanyomtatványok: Szabályzat, Kiírás, Pályázati űrlap, Űrlap az aktív tevékenységet bizonyító igazolásról.

A pályázatot postai úton ajánlva, zárt borítékban, „FELSŐFOKÚ TANULMÁNYI TÁMOGATÁS” megjelöléssel kell az támogató székhelyére eljuttatni. Személyesen leadni nem lehet. Az támogató levelezési címe: Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, Malom utca 6/A, 9220 Lendva, Pf. 97.

Vida Törnar Judit
a LKMNÖK Tanácsának elnöke