Spominski in vaški dan Janija Fehérja

18.06.2017, 15:00 - Dolga vas, vaški dom, nogometno igrišče