Končno poročilo o porabi sredstev

Spoštovani!

Obveščamo Vas, da se rok za oddaja končnega poročila o porabi sredstev, ki ste jih pridobili po pogodbi o dodelitvi sredstev za narodnostne programe isteče 31. januarja 2020.

Hkrati Vas opozarjamo, da je potrebno k poročilu priložiti originalne račune, ki jih bo urad potrdil, nakar jih bo vrnil na Vaš naslov.

Obrazec za končno poročilo

Želimo Vam uspešno delo!