Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség pályázatot hirdet a Lendvai községben működő, magyar nemzetiségi programokat kivitelező civil szervezetek részére. A pályázat célja a magyar közösség önazonosságának megőrzése, fejlesztése és megerősítése.

 A rendelkezésre álló pályázati keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 11.000,00 EUR, azaz tizenegyezer euró a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 2020. évi költségvetéséből, mégpedig a „Folyó transzferek nonprofit szervezeteknek és intézményeknek” kontó terhére.

A pályázat elnyerésének feltételei

A civil szervezet vagy egyesület egy naptári évben legfeljebb három programra pályázhat.

Pályázati támogatásban azok a pályázók részesülhetnek, akik a támogatás összegét magyar jellegű programokra fordítják, rendszeresen közreműködnek a Lendvai község területén szervezett rendezvényeken, maradéktalanul elszámolnak a pályázati támogatással, és felhívásra közreműködnek a támogató rendezvényein.

Kirándulások szervezésére és alapeszközök vásárlására nem lehet pályázni.

Intézmények és helyi közösségek nem pályázhatnak.

A pályázati beadványnak a következőket kell tartalmaznia:

-          kitöltött pályázati formanyomtatvány,
-          igazolás az egyesület nyilvántartásban való szerepléséről,
-          program és annak részletes költségvetés-tervezete.

 A pályázat benyújtása, határideje

A pályázatokat kizárólag az erre rendszeresített adatlapon lehet benyújtani. A kitöltött pályázati adatlapokat eredeti példányban, a kért mellékletek csatolásával, postai úton ajánlva, zárt borítékban, a „PÁLYÁZAT NEMZETISÉGI PROGRAMOKRA – CIVIL SZERVEZETEK ÉS EGYESÜLETEK” megjelöléssel, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Hivatalába (Malom utca 6/A, 9220 Lendva) kérjük eljuttatni.

A pályázatok benyújtási határideje 2020. július 6-ig.

A támogatás folyósítása

A pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A pályázat alapján támogatott programok megvalósításának határideje 2020. december 31-e, a tartalmi beszámoló és a részletes pénzügyi elszámolás (bankszámlakivonat, eredeti számlák, bizonylatok) benyújtásának határideje pedig 2021. január 31-e. 

                                                                                                                            Vida Törnar Judit, elnök

TÁRSTÁMOGATÓK:
Nemzetiségi Hivatal
Lendva Község

PÁLYÁZATI ŰRLAP
SZABÁLYZAT