FELSŐFOKÚ TANULMÁNYI TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség a Felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló szabályzata alapján, amelyet a Tanács a 2019. szeptemberi 23-ai 6. rendes ülésén fogadott el, felsőfokú tanulmányi támogatást hirdet felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók részére, mégpedig 12 hónapos időtartamra.

Felsőfokú tanulmányi támogatásban azok a felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók részesülhetnek, akik:
-      Lendva Községben állandó lakhellyel rendelkeznek,
-      az általános iskolában 4. osztálytól 9. osztályig anyanyelvi szinten tanulták a magyar nyelvet,
-      legalább egy nemzetiségi programot kivitelező intézmény és/vagy civil szervezet által kiállított, az előző tanévre vonatkozó aktív tevékenységet bizonyító magyar jellegű programra vonatkozó igazolást (a mellékelt űrlapon) és/vagy legalább egy magyar jellegű országos, illetve határon túli magyar versenyen elért helyezést igazoló, két évnél nem régebbi oklevél, ill. egyéb bizonyíték másolatát nyújtják be.

Felsőfokú tanulmányi támogatásra azok a hallgatók pályázhatnak, akik a felsőoktatási intézményben befejezték az első évfolyamot, vagy posztgraduális képzésben vesznek részt.

A pályázati beadványnak a következőket kell kötelezően tartalmaznia:
-         kitöltött pályázati formanyomtatványt és annak mellékleteit,
-         önéletrajzot,
-         személyazonosságot igazoló okmány másolatát,
-         a folyó tanévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolást,
-         igazolást az utolsó befejezett évfolyam tanulmányi eredményéről,
-         igazolást a magyar nyelv anyanyelvi szintű tanulásról,
-         legalább egy nemzetiségi programot kivitelező intézmény, és/vagy civil szervezet által kiállított, az előző tanévre vonatkozó aktív tevékenységet bizonyító magyar jellegű programra vonatkozó igazolást (a mellékelt űrlapon), és/vagy legalább egy magyar jellegű országos, illetve határon túli magyar versenyen elért helyezést igazoló, két évnél nem régebbi oklevelet, ill. egyéb bizonyíték másolatát.

A Magyarországon tanuló egyetemisták, akik nem tudnak egész tanévre szóló aktív hallgatói jogviszonyt igazoló tanúsítványt benyújtani, a folyó tanév 2. félévére vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyt igazoló tanúsítványt kötelesek utólag benyújtani. 

A feltételeket a Felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló szabályzat határozza meg pontosabban, amelyet a www.lendva.info honlapon lehet megtekinteni. 

A hiányosan beérkezett pályázatokat a pályázók írásos formában (elektronikus úton) a felszólítást követő 8 napon belül pótolhatják. 

Jelentkezési határidő: 2021. október 15.

A határidőn túl beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek. 

A pályázati formanyomtatvány letölthető a www.lendva.info honlapról.

A pályázatot postai úton, ajánlva, zárt borítékban, „FELSŐFOKÚ TANULMÁNYI TÁMOGATÁS” megjelöléssel kell a támogató székhelyére eljuttatni. A vírushelyzetre való tekintettel kivételesen ímélben is le lehet adni a pályázatot. Amennyiben a pályázó ímélben adja le a pályázatát, akkor az összes dokumentumnak egy pdf csatolmányként kell beérkeznie. Személyesen leadni nem lehet. A támogató levelezési és ímélcíme címe: Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, Malom utca 6/A, 9220 Lendva, Pf. 97., alexandra@lendva.info.

Szabályzat és űrlapok:
Felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló szabályzat
Pályázati űrlap
Űrlap az aktív tevékenységet bizonyító igazolásról 

Vida Törnár Judit, s.k., az LKMNÖK Tanácsának az elnöke