FELSŐFOKÚ TANULMÁNYI TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség a Felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló szabályzata alapján, amelyet a Tanács a 2019. szeptemberi 23-ai 6. rendes ülésén fogadott el, felsőfokú tanulmányi támogatást hirdet felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók részére, mégpedig 12 hónapos időtartamra.

Felsőfokú tanulmányi támogatásban azok a felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók részesülhetnek, akik:
-      Lendva községben állandó lakhellyel rendelkeznek,
-      az általános iskolában 4. osztálytól 9. osztályig anyanyelvi szinten tanulták a magyar nyelvet,
-      legalább egy nemzetiségi programot kivitelező szlovéniai székhelyű intézmény és/vagy civil szervezet ajánlását nyújtják be.

Felsőfokú tanulmányi támogatásra azok a hallgatók pályázhatnak, akik a felsőoktatási intézményben befejezték az első évfolyamot, vagy posztgraduális képzésben vesznek részt.

A pályázati beadványnak a következőket kell kötelezően tartalmaznia:
-         kitöltött pályázati formanyomtatvány és annak mellékletei,
-         önéletrajz,
-         személyazonosságot igazoló okmány másolata,
-         a folyó tanévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolás,
-         igazolás az utolsó befejezett évfolyam tanulmányi eredményéről,
-         igazolás a magyar nyelv anyanyelvi szintű tanulásról,
-         legalább egy nemzetiségi programot kivitelező intézmény és/vagy civil szervezet által kiállított, az előző tanévre vonatkozó magyar jellegűprogrammal kapcsolatos aktív tevékenységet bizonyító igazolás (a mellékelt űrlapon) és/vagy legalább egy magyar jellegű országos, illetve határon túli magyar versenyen elért helyezést igazoló, két évnél nem régebbi oklevél, ill. egyéb bizonylat másolatát. A vírushelyzetre való tekintettel kivitelesen elfogadjuk a 2019-es teljes évre vonatkozó igazolást is, de csak akkor, ha a pályázó nem tud az előző tanévre vonatkozó igazolást felmutatni.

A Magyarországon tanuló egyetemisták, akik nem tudnak egész tanévre szóló aktív hallgatói jogviszonyt igazoló tanúsítványt benyújtani, a folyó tanév 2. félévére vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyt igazoló tanúsítványt kötelesek utólag benyújtani.

A feltételeket a Felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló szabályzat határozza meg pontosabban, amelyet a www.lendva.info honlapon lehet megtekinteni. 

A hiányosan beérkezett pályázatokat a pályázók írásos formában (elektronikus úton) a felszólítást követő 8 napon belül pótolhatják.

Jelentkezési határidő: 2020. október 9.

A határidőn túl beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek.

A pályázati formanyomtatvány a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség székhelyén igényelhető, vagy letölthető a www.lendva.info honlapról.

A pályázatot postai úton, ajánlva, zárt borítékban, „FELSŐFOKÚ TANULMÁNYI TÁMOGATÁS” megjelöléssel kell a támogató székhelyére eljuttatni. A vírushelyzetre való tekintettel kivételesen ímélben is le lehet adni a pályázatot. Amennyiben a pályázó ímélben adja le a pályázatát, akkor az összes dokumentumnak egy pdf csatolmányként kell beérkeznie. Személyesen leadni nem lehet. A támogató levelezési és ímélcíme címe: Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, Malom utca 6/A, 9220 Lendva, Pf. 97., alexandra@lendva.info.

Vida Törnar Judit
a LKMNÖK Tanácsának elnöke

ŰRLAPOK:
Pályázati űrlap
Űrlap az aktív tevékenységet bizonyító igazolásról

SZABÁLYZAT:
Szabályzat