Meghívásos pályázat

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség meghívásos pályázatot hirdet a társalapított intézményei által tervezett nemzetiségi programok megvalósítására.
A pályázat célja a magyar közösség önazonosságának megőrzése, fejlesztése és megerősítése.

A rendelkezésre álló pályázati keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 18.000,00 EUR, azaz kilencezer euró, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 2021. évi költségvetéséből, mégpedig a „Folyó transzferek közintézeteknek és más közszolgálatot kivitelezőknek” kontó terhére.

A pályázat elnyerésének feltételei
A társalapított intézmény egy naptári évben legfeljebb három programra pályázhat.

Pályázati támogatásban azok a pályázók részesülhetnek, akik a támogatást magyar jellegű programokra fordítják, maradéktalanul elszámolnak a pályázati támogatással, és akik olyan programokra pályáznak, amelyekre más forrásból nincs fedezet.

A pályázati beadványnak a következőket kell tartalmaznia:

-          kitöltött pályázati formanyomtatvány,
-          bejegyzési igazolás másolata,
-          program és annak részletes költségvetés-tervezete.

A pályázat benyújtása, határideje
A pályázatokat kizárólag az erre rendszeresített adatlapon lehet benyújtani. A kitöltött pályázati adatlapokat eredeti példányban, a kért mellékletek csatolásával, postai úton ajánlva, zárt borítékban, a „MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT NEMZETISÉGI PROGRAMOKRA – TÁRSALAPÍTOTT INTÉZMÉNYEK” megjelöléssel, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Hivatalába (Malom utca 6/A, 9220 Lendva) kérjük eljuttatni.

A pályázatok benyújtási határideje 2021. június 11.

A támogatás folyósítása
A pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A pályázat alapján támogatott programok megvalósításának határideje 2021. december 31-e, a tartalmi beszámoló és a részletes pénzügyi elszámolás (bankszámlakivonat, eredeti számlák, bizonylatok) benyújtásának határideje pedig 2021. január 31-e.

Vida Törnar Judit, elnök

 

Pályázati felhívás
Szabályzat
Pályázati formanyomtatvány