PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség pályázatot hirdet a Lendvai községben működő, magyar nemzetiségi programokat kivitelező civil szervezetek részére. A pályázat célja a magyar közösség önazonosságának megőrzése, fejlesztése és megerősítése.

A rendelkezésre álló pályázati keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 12.000,00 EUR, azaz tizenkettő euró a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 2024. évi költségvetéséből, mégpedig a „Folyó transzferek nonprofit szervezeteknek és intézményeknek” kontó terhére.

 

A pályázat elnyerésének feltételei

A civil szervezet vagy egyesület egy naptári évben legfeljebb három programra pályázhat.

 

A támogatás elnyerésében azok a támogatottak részesülhetnek, akik:

-          Lendva Község területen vannak bejegyezve;

-          a támogatást magyar jellegű programokra használják fel;

-          rendszeresen közreműködnek a Lendvai község területén szervezett rendezvényeken;

-          a támogatónak rendszeresen elszámolnak a pályázattal;

-          felhívásra közreműködnek a támogató rendezvényein.

 

Kirándulások szervezésére és alapeszközök vásárlására nem lehet pályázni.

Intézmények és helyi közösségek nem pályázhatnak.

 

A pályázati beadványnak a következőket kell tartalmaznia:

-          kitöltött pályázati formanyomtatvány,

-          igazolás az egyesület nyilvántartásban való szerepléséről,

-          program és annak részletes költségvetés-tervezete.

 

A pályázat benyújtása, határideje

A pályázatokat kizárólag az erre rendszeresített adatlapon lehet benyújtani. A kitöltött pályázati adatlapokat eredeti példányban, a kért mellékletek csatolásával, postai úton ajánlva, zárt borítékban, a „PÁLYÁZAT NEMZETISÉGI PROGRAMOKRA – CIVIL SZERVEZETEK ÉS EGYESÜLETEK” megjelöléssel, a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Hivatalába (Malom utca 6/A, 9220 Lendva) kérjük eljuttatni.

 

A pályázatok benyújtási határideje 2024. május 8-ig.

 

A támogatás folyósítása

A pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A pályázat alapján támogatott programok megvalósításának határideje 2024. december 31-e, a tartalmi beszámoló és a részletes pénzügyi elszámolás (bankszámlakivonat, eredeti számlák, bizonylatok) benyújtásának határideje pedig 2025. január 31-e.

                                                                                             

                                                                               Horvat Tomi, elnök

TÁRSTÁMOGATÓK:

Szlovén Köztársaság Belügyminisztériuma, Nemzetiségi Hivatal

Lendva Község

 

Pályázati felhívás civil szerverzetek részére

Szabályzat

Pályázati űrlap