Helyhatósági választások 2018

Tisztelt Választópolgárok!

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (a továbbiakban: LKMNÖK) értesíti a tisztelt választópolgárokat, hogy a 2018. évi helyhatósági választások, s ezzel az LKMNÖK tanácstagjai választásának időpontja 2018. november 18-a. A választások kiírásának napja, amellyel elkezdődnek a választási teendők, 2018. szeptember 3-án.

A nemzeti tanács tagjának bárki jelölhető, aki eleget tesz a törvényben meghatározott feltételeknek. A jelöléshez legalább tíz, a külön választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges.

A jelölés 2018. szeptember 3-tól 2018. október 18-ig 19.00 óráig lehetséges.

Az űrlapok az LKMNÖK székhelyén (Malom utca 6/A, 9220 Lendva) vehetők át, mégpedig hétfőtől csütörtökig 8.00 és 11.00 óra között, valamint 12.00 14.30 óra között, szerdán 8.00 és 11.00 óra között, valamint 12.00 és 16.00 között, pénteken pedig 8.00 és 12.00 óra között.

Bővebb információ a 02 577 27 20-as valamint a 02 577 27 22-es telefonszámon kapható.

A Tanács tagjainak megválasztását az LKMNÖK Nemzetiségi Választói Bizottsága felügyeli.

Vida Törnar Judit
az LKMNÖK elnöke

*********************************************************************************************************

É R T E S Í T É S

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsába történő választások négy (4) választóegységben zajlanak. Ezekben egyenként három (3), összesen tizenkettő (12) tanácstagot kell kiválasztani.
A választóegységek a következők:

I.   választóegység: Lendva, Hármasmalom                                                                                                                        3  tanácstag
II.  választóegység: Alsólakos, Felsőlakos, Gyertyános, Kapca, Kót                                                                                  3  tanácstag
III. választóegység: Csente, Pince, Pincemajor, Völgyifalu, Petesháza                                                                              3  tanácstag
IV. választóegység: Hidvég, Bánuta, Göntérháza, Kámaháza, Radamos, Hosszúfalu, Hosszúfaluhegy, Lendvahegy        3  tanácstag

A Lendva Községi Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsába választóegységenként az a három (3) jelölt kerül be, akik a saját választóegységükben a legtöbb szavazatot kapják.  

Feher Horváth Alexandra
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Nemzetiségi Választási Bizottságának elnöke


ŰRLAPOK: