O napredku projekta Etnografske hiše v Dolini

Eden večjih projektov MSNSOL je vzpostavitev Etnografske hiše v Dolini. Kot je to bilo že večkrat zapisano v pomurskih madžarskih medijih, želimo urediti »živo« etnografsko hišo, ki bi v prvi vrsti služila kot družabni prostor precej aktivne madžarske skupnosti v vasi, samouprava pa bi v nov objekt preselila tudi izvajanje svojih rokodelskih delavnic in izobraževanj. Z namenom zagotavljanja trajnosti projekta načrtujemo v poletnih mesecih izvedbo taborov, med letom pa šol v naravi. Sama zgradba bo sestavljena iz muzejskega in izobraževalnega dela. Nakup nepremičnine se je zgodil v letu 2018, nato so v letu 2019 potekala obnovitvena dela (zamenjava krova, zidarska in mizarska dela …). Krovska in mizarska dela so bila izvedena s pomočjo sredstev iz slovenskega sklada za gospodarski razvoj, mizarska dela pa s podporo madžarske Vlade. Po načrtih bomo z obnovitvenimi deli nadaljevali tudi letos.