RAZPIS ZA USTANOVE, KATERIM JE MSNSOL SOUSTANOVITELJICA