LOKALNE VOLITVE 2022

 

Spoštovani volivci,

 

Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava (v nadaljnjem besedilu: MSNSOL) obvešča volivce, da je datum lokalnih volitev 2022 in s tem datum izvolitve članov Sveta MSNSOL 20. november 2022. Datum razpisa volitev in s tem začetka volilnih aktivnosti je 5. september 2022.

 

Za člana narodnega sveta je lahko imenovan vsakdo, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje. Za kandidaturo je treba zbrati najmanj 10 (deset) podpisov volivcev, ki so zavedeni v posebnem volilnem imeniku.  

 

Predloge kandidatur je možno oddati od 5. septembra 2022 do 20. oktobra 2022 do 19. ure.

 

Obrazci se lahko dvignejo na sedežu MSNSOL (Mlinska ulica 6/A, 9220 Lendava) v ponedeljek, sredo in četrtek med 8.00 in 11.00 ter med 12.00 in 14.30, v torek med 8.00 in 11.00 ter med 12.00 in 16.00 in v petek med 8.00 in 12.00 oziroma so dostopni na spletni strani www.lendva.info.

 

Nadaljnje informacije lahko dobite na telefonskih številkah 02 577 27 20 in 02 577 27 22.

 

Volitve v Svet nadzira Narodnostna volilna komisija MSNSOL.

 

 

Judit Vida Törnár

predsednica MSNSOL

 

 

LOKALNE VOLITVE 2022 V SVET MADŽARSKE SAMOUPRAVNE NARODNE SKUPNOSTI OBČINE LENDAVA

 

OBRAZCI ZA VOLITVE V SVET MADŽARSKE SAMOUPRAVNE NARODNE SKUPNOSTI OBČINE LENDAVA:

- Podpora kandidatu za člana Sveta MSNSOL

- Predlaganje kandidata/kandidatke za volitve članov Sveta MSNSOL

- Izjava

 

DOKUMENTI

- Podpora kandidatu za člana Sveta MSNSOL

- Predlaganje kandidata/kandidatke za volitve članov Sveta MSNSOL

- Izjava