VOLILNE ENOTE

 

O B V E S T I L O

 

Volitve v Svet Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava potekajo v štirih (4) volilnih enotah. V vsaki volilni enoti se izvolijo trije (3) člani, tako da Svet Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava šteje skupaj dvanajst (12) članov.

 

Volilne enote so naslednje:

 

1. volilna enota: Lendava, Trimlini                                                                                     3 člani

2. volilna enota: Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš, Gaberje, Kapca, Kot                                        3 člani

3. volilna enota: Čentiba, Pince, Pince Marof, Dolina, Petišovci                                            3 člani

4. volilna enota: Mostje, Banuta, Genterovci, Kamovci, Radmožanci,

    Dolga vas, Dolgovaške Gorice, Lendavske Gorice                                                             3 člani

 

 

V Svet Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava so po volilnih enotah izvoljeni tisti trije (3) kandidati, ki v svoji volilni enoti dobijo največ glasov.

 

 

 

                                              Alexandra Feher Horváth,

                       predsednica Narodnostne volilne komisije MSNSOL