KANDIDATI ZA ČLANE SVETA MSNSOL PO VOLILNIH ENOTAHOBJAVA

 

Kandidati za člane Sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Lendava po volilnih enotah.

 

V Svet Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Lendava se po volilnih enotah uvrstijo tisti trije (3) kandidati ali kandidatke, ki v svojih volilnih enotah dobijo največ glasov.

 

I. VOLILNA ENOTA (Lendava, Trimlini):      

1.       BORUT GRAJ                                       20. 04. 1971, Kranjčeva ulica 76, Lendava

                                                                      ekonomski tehnik, finančni izterjevalec, specialist

                                                                      Predlagateljica: Magdalena Graj in skupina volivcev

 

2.      SZERÉNA JAMBOR BENCE                   17. 06. 1988, Kranjčeva ulica 8, Lendava

                                                                    diplomirana zgodovinarka, poslovna sekretarka

                                                                    Predlagatelj: dr. Lajos Bence in skupina volivcev

 

3.      JUDIT VIDA TÖRNÁR                          12. 08. 1971, Tomšičeva ulica 8, Lendava

                                                                    profesorica madžarskega jezika, ravnateljica

                                                                    Predlagatelj: Tibor Vida in skupina volivcev

 

4.      ROBERT POŽONEC, dr. med.               25. 05. 1963, Kranjčeva ulica 38, Lendava

                                                                    dr. med., kirurg

                                                                    Predlagatelj: Štefan Škrilec in skupina volivcev

 

 

II. VOLILNA ENOTA (Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš, Gaberje, Kapca, Kot):

 

1.        FERENC HORVÁTH                             13. 04. 1972, Gornji Lakoš, Glavna ulica 9, Lendava

                                                                    profesor madžarskega jezika in književnosti, profesor geografije, narodnostni poslanec

                                                                    Predlagateljica: Ines Ftičar in skupina volivcev

 

2.        ATILLA PISNJAK                               28. 09. 1989, Gaberje, Glavna ulica 58, Lendava

                                                                    umetnostni zgodovinar, kurator

                                                                    Predlagateljica: Andrea Pisnjak in skupina volivcev

 

3.   BOGLÁRKA VASS                                    03. 08.1977, Gornji Lakoš, Glavna ulica 76, Lendava

                                                                    gimnazijska maturantka, upravna referentka za zdravstveno svetovanje

                                                                    Predlagatelj: Lovro Pratnekar in skupina volivcev

 

4.  KORNELIJA HERMAN                              17. 10.1976., Gornji Lakoš, Cvetna ulica 36, Lendava

                                                                    frizerka, frizerka

                                                                    Predlagateljica: Vanesa Herman in skupina volivcev

 

5.  JANEZ MAGYAR                                       24. 10.1968, Gornji Lakoš, Glavna ulica 4, Lendava

                                                                    komercialist, poslanec

                                                                    Predlagatelj: Dejan Sarjaš in skupina volivcev

 

III. VOLILNA ENOTA (Čentiba, Pince, Pince-Marof, Dolina, Petišovci)

 

1.        MIHAEL KASAŠ                                  08. 01.1983, Dolina, Glavna ulica 17, Lendava

                                                                    doktor kemijskega inženiringa, direktor občinske uprave

                                                                    Predlagateljica: Katarina Marton in skupina volivcev

 

2.        MONIKA ŠIMON                               19. 08. 1979, Čentiba, Glavna ulica 89, Lendava

                                                                    ekonomski tehnik, strokovna sodelavka    

                                                                    Predlagateljica: Maja Feher in skupina volivcev

 

3.        TOMI HORVAT                                   06. 06.1979, Dolina, Orešje 16, Lendava

                                                                    prometni tehnik, logistični strokovni sodelavec

                                                                      Predlagateljica: Lenke Lázár in skupina volivcev

 

4.    METKA SABO GERENČER                       04. 11.1980, Dolina, Lendavska cesta 62, Lendava

                                                                      diplomirana ekonomistka, računovodkinja

                                                                      Predlagateljica: Jelena Gyurica in skupina volivcev

 

5.    IBOLJKA  VRŠIĆ                                     15. 09.1975,Pince, Lendavska cesta 29, Lendava

                                                                       cvetličarka, vrtnarka

                                                                     Predlagateljica: Monika Šimon in skupina volivcev

 

IV. VOLILNA ENOTA (Mostje, Banuta, Genterovci, Kamovci, Radmožanci, Dolga vas, Dolgovaške Gorice, Lendavske Gorice)

 

1.        ŠTEFAN ISTVÁN VARGA                    02. 01. 1957, Lendavske Gorice 410, Lendava

                                                                     učitelj zgodovine in geografije, učitelj

                                                                     Predlagateljica: Timea Varga in skupina volivcev

 

2.        EVA TIVADAR                                     26. 05.1969, Kamovci 6a, Dobrovnik

                                                                     učiteljica razrednega pouka, učiteljica

                                                                       Predlagateljica: Irena Tivadar in skupina volivcev

 

3.        BRIGITA MOLNAR                              17. 07.1970, Dolga vas, Vaška ulica 78, Lendava

                                                                       frizerka, frizerka

                                                                     Predlagatelj: Jožef Šimonka in skupina volivcev

 

4.        ERIKA PRŠA VARGA                           21. 09.1985, Radmožanci 48, Dobrovnik

                                                                       računovodkinja, asistentka

                                                                     Predlagatelj: Teodor Lebar in skupina volivcev

 

5.        ZSUZSANNA BAČI                              25. 02. 1974, Dolga vas, Glavna ulica 30, Lendava

                                                                     kulturni animator, profesorica madžarskega jezika,

                                                                     podpredsednica PMSNS                               

                                                                     Predlagatelj: Borut Bači in skupina volivcev 

 

 

                                                                                                       Alexandra Feher Horváth,

                                                      predsednica Narodnostne volilne komisije MSNSOL