Alkohol ubija - Premiera

30.07.2016, 19:00 - Dolnji Lakoš, vaški dom