Spominski in vaški dan Janija Fehérja

15.06.2019, 15:00 - Dolga vas, vaški dan, nogometno igrišče