Polaganje vencev pri spominskih obeležjih Széchenyija in Kossutha

14.03.2022, 17:00 - Lendava, Lendava

Osrednja prireditev v spomin na marčno revolucijo in osvobodilni boj na Madžarskem l. 1848/49 se je začela dne 14. marca 2022 s polaganjem vencev pri spominskih obeležjih Széchenyija in Kossutha. Slavnostni govorniki so bili Judit Vida Törnár, predsednica Sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava, Janez Magyar, župan Občine Lendava in dr. Katalin Szili, poverjenica predsednika vlade za avtonomijo zunaj meja, nekdanja predsednica Državnega zbora Madžarske

V kratkem kulturnem programu so nastopili Peter Šooš z recitacijo pesmi »Nemzeti dal« ter Laura Pal in Emil Pal s pesmijo »Drága hazám«. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo  nastopajočim in  vsem, ki so kakorkoli prispevali k izvedbi programa.