Vrtec Lendava


Vrtec Lendava


Ravnatelj: Tina Hozjan

Član, imenovan s strani Sveta MSNSOL: Horvat Tomi

Galerija-Muzej Lendava

Galerija-Muzej Lendava

Direktor: Dubravko Baumgartner
Člana, imenovana s strani Sveta MSNSOL: Monika Šimon in Judita Vida Törnar