FELSŐFOKÚ TANULMÁNYI TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT

 

FELSŐFOKÚ TANULMÁNYI TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT

 

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség felsőfokú tanulmányi támogatást hirdet felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók részére, mégpedig 12 hónapos időtartamra.

 

Felsőfokú tanulmányi támogatásban azok a felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók részesülhetnek, akik:

-          Lendva Községben állandó lakhellyel rendelkeznek;

-          az általános iskolában 4. osztálytól 9. osztályig anyanyelvi szinten tanulták a magyar nyelvet;

-          legalább egy nemzetiségi programot kivitelező intézmény és/vagy civil szervezet által kiállított, az előző tanévre vonatkozó aktív tevékenységet bizonyító magyar jellegű programra vonatkozó igazolást (a mellékelt űrlapon) és/vagy legalább egy magyar jellegű országos, illetve határon túli magyar versenyen elért helyezést igazoló, két évnél nem régebbi oklevél, ill. egyéb bizonyíték másolatát nyújtják be.

 

Felsőfokú tanulmányi támogatásra azok a hallgatók pályázhatnak, akik a felsőoktatási intézményben befejezték az első évfolyamot, vagy posztgraduális képzésben vesznek részt.

 

A pályázati beadványnak a következőket kell kötelezően tartalmaznia:

-          kitöltött pályázati formanyomtatványt és annak mellékleteit;

-          önéletrajzot;

-          személyazonosságot igazoló okmány másolatát;

-          a folyó tanévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyról szóló igazolást;

-          igazolást az utolsó befejezett évfolyam tanulmányi eredményéről;

-          igazolást a magyar nyelv anyanyelvi szintű tanulásról;

-          legalább egy nemzetiségi programot kivitelező intézmény, és/vagy civil szervezet által kiállított, az előző tanévre vonatkozó aktív tevékenységet bizonyító magyar jellegű programra vonatkozó igazolást (a mellékelt űrlapon), és/vagy legalább egy magyar jellegű országos, illetve határon túli magyar versenyen elért helyezést igazoló, két évnél nem régebbi oklevelet, ill. egyéb bizonyíték másolatát.

 

A feltételeket a FELSŐFOKÚ TANULMÁNYI TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT határozza meg pontosabban, amelyet a www.lendva.info honlapon lehet megtekinteni.

A hiányosan beérkezett pályázatokat a pályázók írásos formában (elektronikus úton) a felszólítást követő 8 napon belül pótolhatják.

Jelentkezési határidő: 2023. október 19. A határidőn túl beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek.

A pályázati formanyomtatvány letölthető a www.lendva.infohonlapról.

A pályázatot postai úton, ajánlva, zárt borítékban, „FELSŐFOKÚ TANULMÁNYI TÁMOGATÁS” megjelöléssel kell a támogató székhelyére eljuttatni. Személyesen leadni nem lehet. A támogató levelezési címe: Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, Malom utca 6/A, 9220 Lendva, Pf. 97.

 

                                                                                                                                   Horvat Tomi,

                                                                                                                    az LKMNÖK Tanácsának az elnöke

 

ŰRLAPOK:

Pályázati űrlap

Űrlap az aktív tevékenységet bizonyító igazolásról

Szabályzat